Gordon

Name: 
Gordon
Color: 
White/Black
Gender: 
Male
Age: 
5 years

Gordon

Gordon