Gordon

Name: 
Gordon
Color: 
White/Black
Breed: 
Domestic Shorthair
Gender: 
Male
Age: 
3 years

Gordon

Gordon